Recensies over de dichtbundel 'Vergeten'

– Ons Erfdeel, mei 2013 [p174-177] Lees recensie

– A water, jaargang 9, nr 3, door Thomas Möhlman Lees recensie

– De groene Amsterdammer, 2010, door Erik Lindner Lees recensie

– NRC Handelsblad, 11-06-2010, door Maria Barnas

– Provinciale Zeeuwse Courant, 28-04-2020, door Mario Molengraaf