• Zee & land. Gedichten over Zeeland. Samengesteld door Lou Vleugelhof. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse boek, De Drukkerij Middelburg 1999.
 • Self-Portraits. Caldic Collection, Rotterdam 1998.
 • De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Ed. Gerrit Komrij. Bert Bakker, 1996.
 • Maastricht in verhalen en gedichten. Ed. Hans van de Waarsenburg), Meulenhoff Amsterdam, 1996.
 • Gedichten 1996,1999. Davidsfonds/Clauwaert.
 • Tweede dag van de poëzie. Landgraaf 1996.
 • Elpenbeen & Mergelsteen. Twintig jaar universiteit Maastricht. Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht 1996. Emma Crebolder, Ad van Iterson en Jeanine Schreurs.
 • Is de aarde van U? Tulp bv, Zwolle en in: K + V, Arnhem, 1995.
 • In eyen dall scoen ende liecht. Ed Paul Winkels. Keulers, 1994.
 • Sprachen und Sprachzeugnisse in Afrika, Rüdiger Koppe Verlag, Koln, 1994.
 • De Geur van Inkt. Stichting Signature, PARC & de Bosbespers, 1993.
 • Maastricht, een ander verhaal. Uitgeverij Kwartet, Maastricht 1993. Lidie Cohen, Emma Crebolder,Ineke Herberichs en Rosalie Sprooten.
 • De werken van Jacob Haafner. Eds JA de Moor en PGEIJ van der Velde. Walburg Pers, Zutphen 1992.
 • Arcadia, 1990.
 • Utrecht in Letters. Het Spectrum BV, 1980.