– Utrecht in Letters. Het Spectrum BV, 1980.

– Arcadia, 1990.

– De werken van Jacob Haafner. Eds JA de Moor en PGEIJ van der Velde. Walburg Pers, Zutphen 1992.

– De Geur van Inkt. Stichting Signature, PARC & de Bosbespers, 1993.

– Sprachen und Sprachzeugnisse in Afrika, Rüdiger Koppe Verlag, Koln, 1994.

– In eyen dall scoen ende liecht. Ed Paul Winkels. Keulers, 1994.

– Is de aarde van U? Tulp bv, Zwolle en in: K + V, Arnhem, 1995.

– De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Ed. Gerrit Komrij. Bert Bakker, 1996.

– Maastricht in verhalen en gedichten. Ed. Hans van de Waarsenburg), Meulenhoff Amsterdam, 1996.

– Gedichten 1996,1999. Davidsfonds/Clauwaert.

– Tweede dag van de poëzie. Landgraaf 1996.

– Self-Portraits. Caldic Collection, Rotterdam 1998.

– Zee & land. Gedichten over Zeeland. Samengesteld door Lou Vleugelhof. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse boek, De Drukkerij Middelburg 1999.