– Limburg, literaire reis langs het water. Bloemlezing. Stichting Achterland, Zeist, november 2014

– Poetry International Rotterdam, 1-12-2014. In the archive: 'Incantation'

– VERZOENEN, Emma Crebolder, Nieuw Amsterdam, 2014

– Leo Herberghs 90 vrienden@boek, samengesteld door Jo Linssen en Ben van Melick,
Rimburg, juli 2014.

– Hollands Maandblad, zes-en-vijftigste Jaargang, nummer 801/802, augustus/september 2014

– Vier golfgedichten in 'en over het duin de zee...'
Honderd jaar Domburgsche Golflinks 1914-2014, Domburg, juli 2014

– Wat de verbeelding niet vermag! Essays bij het afscheid van Maaike Meijer als hoogleraar Genderstudies aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Uitgeverij Vantilt, 2014

– Emma Poeta. Uitgave van de Stichting Po?ziefestival Landgraaf 2014
Vormgeving Piet Gerards.

– Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang XXXII, nummer 1, mei 2014
Uitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

– In fleursdumal.nl magazine Vertaalvrucht (nr 5): 'Reis' van Heilna du Plooy
Vertaald door Emma Crebolder, 6 april 2014.

– OORLOG, in Het Liegend Konijn jaargang 12-nummer 1 april 2014, Leuven en Amsterdam

– Vertaling in het Afrikaans uit VALLEN door Heilna du Plooy.
Ambrozijn, 31ste jaargang nummer 4, 2013-2014, Ieper, Belgi?

– De Revisor Online. Twee gedichten van Emma