Ballustrada- jaargang 25, nr. 3/4/ Jubileumnummer waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael, Stichting Zeeuws Licht, Middelburg, 2011

 

HET LIEGEND KONIJN, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu. oktober 2011, Van Halewyck, Leuven-Van Gennep, Amsterdam.

 

QUARANT' AIME, IVN-Maastricht 40 jaar, 2011.

 

Gedichten in Hollands Maandblad, drie-en-vijftigste jaargang, nummer 765/766, aug-sept 2011.

 

Gedicht in opdracht van de Stichting Poëziefestival Landgraaf, ter gelegenheid van het afscheid van Odile Wolfs als gedeputeerde van Sport en Cultuur, Sittard, 9 juni 2011.

 

Verzameling van 29 sonnetten van Limburgse dichters die de afgelopen drie jaar in Zuiderlucht werd gepubliceerd onder de titel Perron Poëzie, april 2011.

 

DEUS ex MACHINA nr 136: NAUTISCHE literatuur, maart 2011, 35ste jaargang.

 

De 100 Beste gedichten, gekozen door Maaike Meijer voor de VSB POËZIEPRIJS 2011, Amsterdam, uitgeverij De Arbeiderspers, 2011.