Hollands Maandblad, vijf-en-veertigste jaargang nummer 674, januari 2004.

 

De Nederlandse poëzie van de 19de , 20ste en 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, samengesteld door Gerrit Komrij, Amsterdam 2004.

 

Maas, Uitgever: Limburgs Museum, 2004, ISBN 90-73363-17-9.

 

Q4 Venlo, DeCommissaris, 2004.

 

De dichters van de (zesde) dag van de Po?zie, 2004, ISBN 90 80859818.

 

Hollands Maandblad, zes-en-veertigste jaargang nummer 678, mei 2004.

 

Park&Poëzie 2004, Dichters Natuurlijk! ISBN 90-808911-1-8.