Zeeuws Tijdschrift, jaargang 53, 2003 nr.1 en Ballustrada, Literair Periodiek, jaargang 17, 2003 nr.1.

 

Ad Zuiderent (samenst.) Na de Watersnood, schrijvers en dichters en de ramp van 1953, Amsterdam, Querido, 2003.

 

Hollands Maandblad, vier-en-veertigste jaargang nummer 663, februari 2003.

 

Zeeuws Tijdschrift, jaargang 53, 2/3 2003.

 

De Tribune, 25 jaar boekhandel de Tribune, Maastricht, februari 2003, Uitgeverij Gianni.

 

Zonder Verbeelding geen Tuin, samensteller Paul Geerts, Uitgeverij Contact, Amsterdam, mei 2003.

 

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 21, no. 79, zomer 2003. Golf, Uitgeverij IJzer, Utrecht september 2003.

 

Antwerpen, de stad in gedichten. Samengesteld door Philip Hoorne. 2003 Uitgeverij 521 Amsterdam.