Emma Crebolder en Appie Drielsma

Tekst vervaardigd voor bronzen plaquette van Appie Drielsma. Wordt uitgereikt aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Faculteit Geneeskunde, Universiteit Maastricht. (Tegenwoordig: Faculty of Health, Medicine & Life Sciences, University Medical Centre)