Emma Crebolder en Baer Cornet

Een van de affiches, ontworpen door Baer Cornet, gedurende de periode van het stadsdichterschap.Hoogterras


Vanaf het hoogterras of steilrand

in het oosten van de stad

zien we de tuinderskassen als

te veel edelstenen aan een hand.

De rijkdom spiegelt zich terecht,

het licht weerkaast de dagen

en het werk in glas, waar ooit

de Maas vruchtbaarheid had neergelegd.

Op zondagse uren dan klimmen

de bewoners over die rand

naar een vrijheid die hun wacht.

Ze slenteren op de hei, hun

kinderen rennen, wie heeft

de vlieger voor hen meegebracht?


Uit: Weerkaatst in de stroom, Prometheus 1993