7-8.4 – Maastricht

Jan van Eyck Literatuurfestival

De Jan van Eyck Academie zalgevuld zijn met voordrachten, performances, debat, reflectie, toneel, boeken en podcasts.

 

6.6/3.7 – Somerset-Oost

Verblijf in Zuid-Afrika

Verblijf in het Paulet Huis in Somerset-Oost. Dit verblijf is het resultaat van de samenwerking tussen PEN Afrikaans, PEN Zuid-Afrika en PEN Nederland. Emma Crebolder, Elodi Troskie, Mia Arderne, Loit Sôls, Mphuthumi Ntabeni en Naomi Meyer.

 

5.7 – Maastricht

Jan van Eyck

Presentatie bundel Uitlichten

 

23.7 – Venlo
Optreden ter ere van de opening van het festijn Achterum in 't Ven, met een gedicht hoogterras, dat Emma tijdens haar stadsdichterschap in 1993 schreef. Ook leest ze voor uit haar nieuwe bundel Uitlichten.
28.8 – Klein-Sinaai

'Dichters Thuis in Klein-Sinaai'.

We brengen het concept 'Dichters thuis in Puivelde' graag naar Klein-Sinaai. Tuinen worden salons, dichters tuiniers, vrienden van de poëzie één en al oor. Vanwege het Reynaertjaar gieten we de poëzienamiddag in een Reynaertjasje.

 

9.9 – Ouwerkerk

Klimaatdichters in Watersnoodmuseum

Serie voordrachten tijdens bijeenkomsten voor 70+ers: Cora de Vos, Emma Crebolder en Monique Bol en Daniel Billiet (duo)

 

29.9 – Amsterdam

Worldwide reading in Trippenhuis

Schrijvers lezen voor uit het werk van Salman Rushdie

 

30.10 – Beveren

Reinaert wandeling

Bij de Schelde in de Hedwige polder stroomt het water binnen.