Lomé – Maastricht, 1997


Een vis te Namibië
Samaki mmoja huko Namibia

Er was een vis te Namibië
die verdwaalde in een net,
de visser vond hem veel te klein
en heeft hem overboord gezet.


Visje besloot toen de wereld -
zeeën te verkennen, zwaaide
met zijn vinnen ten afscheid
wachtte tot de wind zich draaide.


Gerijpt en van gewicht,
kwam hij via Spanje veilig
op het menu te Maastricht


- Nu ik er zelf bij ben - dacht vis,
- zal ik mij eerlijk laten verdelen
door ieder die aanwezig is -.