Tirade

Uitgeverij Van Oorschot
ISBN: 9789028262126
Prijs: € 12,50

BESTEL TIRADE

Het eindejaarslijstje
vanRob Molin

....
Het slot van dit gedicht over een ‘stenen cherubijn’ (Martinus Nijhoffs) zijn de ontroerendste dichtregels in de Nederlandse poëzie:
O zoontje in mij, o woord ongeschreven,
O vleesloze, o kon ik u baren–
De nood van ongeboren leven
Wreekt gij dit met dit verwijtend staren

 

Voorgaande regels zouden als motto kunnen dienen voor het werk van dichteres Emma Crebolder (1942). Van haar verschijnt komend voorjaar de bundel, Opsnuiven waarin gedichten rond een alledaagse gewaarwording zijn geconcentreerd. Stonden in voorgaande publicaties ‘vallen’ en ‘vergeten’ centraal, nu draait het om geur sensaties. In Tirade van november verscheen al een voorproefje van haar nieuwe bundel.

In haar gedichten boort Crebolder naar de dingen achter de dingen, steeds weer via een andere weg. Die weg voert naar het verlorene dat in unieke taal omcirkeld wordt en daardoor herleeft. Uit haar laatstverschenen bundel Verzoenen (2014) het gedicht ‘Verstuiven’ met daarin een wel heel bijzondere wintersfeer:

 

Het verstuiven en doorschouwen
was eerder al begonnen.
De pluizen van paardenbloemen
zijn naar dijken uitgezworven.

Ik schaatste op de veste
met de laatste molenaar onderlangs
het bastion. Koren malen was
allang voorbij. Onze armen
kruiselings voor ons uit geheven
gleden wij om een wak te slaan.

 

 

Lees het hele artikel van Rob Molin.